info@germetal.com

90 258 372 12 82

İNOVASYON VE ÜR-GE PROJELERİMİZ

ETKİN YIKAMA VE KARIŞTIRICISIZ SOĞUTMA SİSTEMİNE SAHİP ÇEŞİTLİ GIDALAR İÇİN DEMONTE MAYALAMA TANKI

Faydalı Model Belge No: TR 2014 03485 Y

Buluş, tüm soğutma panellerinde ve tank iç yüzeyinde etkin bir temizlik yapan sisteme, soğutma panellerinin kolay bir şekilde sökülüp takılabilmesini ve kontrol edilebilmesini sağlayan demonte özelliğine, pnömatik kontrollü boşaltma vanasına sahip otomasyon kontrollü ve karıştırıcı olmadan durağan olan ürünün soğutulmasını sağlayan çeşitli gıdalar için mayalama tankı hakkındadır.

Günümüzde çeşitli gıdaların mayalanması için makineler de ( tanklar ) bulunmaktadır. Bu tankların da olumsuz özellikleri bulunmaktadır;

Mevcut sistemlerde soğutma işlemi karıştırıcı yardımı ile yapılmaktadır. Yani ürün, soğutma işlemi sırasında mekanik işleme tabi tutulmaktadır. Mekanik işleme tabi tutularak soğutulma işlemi yapıldığı için mayalanan ürünün yapısı bozulmaktadır.

Bu sistemlerin en önemli diğer dezavantajlarından birisi de etkin yıkama özelliğine sahip olmamalarıdır. Tank içinde etkin bir temizlik yapılamadığı için mayalanan ürünler çok sağlıklı olmamaktadır ve bunun sonucunda ürünün kalitesi düşük olmaktadır. Bu durum, ürünün tüketici tarafından tercih edilmemesine neden olmaktadır. Üretici için de maddi sıkıntılara neden olabilmektedir.

Bu sistemler genellikle köşeli dizayn edilmektedir. Sistemin köşeli olması köşe noktalarının tam olarak temizlenmesini engellemektedir ve köşelerde kalıntıların kalmasına neden olmaktadır. Bu kalıntılar, mayalama sırasında ürünün kalitesini düşürmektedir.

Bu sistemlerin diğer dezavantajı ise tank içerisini aydınlatan bir sistemin olmamasıdır. Bu sistem olmadığı için ürün kontrolü sırasında sürekli tankın kapağı açmak gerekmektedir. Aydınlatma sistemi ve gözetleme camı sayesinde oluşan ürünü görebilmek için tank kapağının açılmasına gerek duyulmaz. Böylelikle ortamdan bulaşabilecek bir kontaminasyon riski elemine edilebilmektedir.

Bu sistemlerde normal boşaltma vanaları kullanılmaktadır. Boşaltma vanasının normal olması, ürünün mayalanmasından sonra kaplara boşaltılırken işçi için sıkıntılara neden olmaktadır.

Eski sistemlerdeki paneller 8-10 bar basınca dayanıklı değildir. Soğutma suyu geçişi esnasında oluşan basınç sonucunda panellerin formu bozulmaktadır. Böylelikle iki panel arasındaki mesafe değişmekte, homojen bir soğutma sağlanamamaktadır.

Buluş konusu sistem etkin yıkama sistemine sahiptir. Tüm soğutma panellerinde ve tank iç yüzeyinde kör nokta kalmayacak şekilde yıkama sağlayabilmektedir. Böylelikle kontaminasyon kaynaklı bozulmalar engellenmiş olunmaktadır. Çok daha sağlıklı ve raf ömrü uzatılmış nihai ürünler elde edilmektedir.

Buluş konusu sistemin en önemli özelliklerinden birisi karıştırıcı kullanılmamasıdır. Mevcut sistemlerde, hareket halindeki ürüne ısı iletimi kolay olacağı için karıştırıcı kullanılmaktadır. Bizim sistemimizde karıştırıcı olmadan durağan olan ürün zorlanılmadan soğutulmaktadır. Mekanik işlem uygulanmadığı için ürünün yapısı bozulmamaktadır.

Buluş konusu sistem yuvarlak olarak dizayn edilmiştir. Yuvarlak bir şekilde olması daha düzgün temizlik yapılmasını sağlamaktadır.

Buluş konusu sistem demonte üst kapağa sahiptir. Üst kapağın demonte olması herhangi bir arıza sırasında panellerin pratik bir şekilde sökülüp – takılabilmesini ve kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Mayalanan ürünün daha iyi gözlemlenebilmesi için tank içerisi aydınlatma sistemi konulmuştur. Aydınlatma sistemi sayesinde ürün kontrolü daha iyi sağlanabilmektedir.

Buluş konusu sistemdeki boşaltma sistemi pedal kontrollü bir sistemdir. İnkübasyonu bitmiş olan ürün herhangi bir mekanik işleme tabi tutulmadan tanktan boşaltılabilmektedir. Böylece ürünün yapısında çok daha az zayiat oluşmaktadır. Ek olarak boşaltma sistemine pedal sistemi eklenmiştir. Buda boşaltım sırasında işçiye kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Pedal sistemi sayesinde zaman açısından daha hızlı ilerleme sağlanmaktadır.

Buluş konusu sistem soğutma suyu ( panel ve gövde için ) sıcaklıkları, ürün sıcaklığı farklı noktalardan ısı transmitterleri yardımı ile sürekli kontrol altında tutulabilmektedir. Panel ve gömlek giriş-çıkış sıcaklıkları yine ısı transmitterleri ile kontrol edilebilmektedir. Basınç transmitteri ile de tank içerindeki ürün miktarı ölçülebilmektedir.

Buluş konusu sistemdeki soğutma panelleri 8-10 bar basınca dayanıklıdır. Panellere soğutma suyu verildiği zaman panellerin formu bozulmamaktadır. Böylece iki panel arasındaki mesafe değişmemektedir. Ürünün oluşumundan sonra homojen bir soğutma sağlanabilmektedir.

Soğutma suyu sıcaklıkları, ürün sıcaklıkları, tank içerisindeki ürün miktarı Ph otomatik sistemde sürekli kontrol altındadır. Set edilen değerlere ulaşıldığında sistem otomatik olarak kapanıp, ürünün hazır olduğunu bildirmektedir. Böylece personelden kaynaklanabilecek hatalar en aza indirgenmiş olunacaktır. Ayrıca sistem set edilen soğutulma değerine ulaşılınca soğutma suyu girişi durdurularak enerji verimliliği sağlanabilecektir.

Tank, litre başına eşit bir şekilde soğutma yapılabilmesi için özel bir şekilde yapılmıştır. İki soğutma paneli arası mesafe, panel ile gövde ve panel ile konik arasındaki mesafe eşitlikleri korunmuştur. Böylece daha etkin soğutma ve her kör noktada eşit kalite ürün elde edilebilmektedir.

Sistemde daha etkin boşaltım sağlanabilmesi için tankın tabanı derin koniktir. Gövdede ve konikteki soğutma gömleğinde daha etkin soğutma işlemi sağlanabilmesi için soğutma suyu yönlendirmesi yapılmıştır. Böylece gövdede ve alt konikte soğutma suyu eşit miktarda ısı transferi sağlanmaktadır.

Copyright © Germetal 2016. All Right Reserved